Politika privatnosti

PRIKUPLJANJE I OBRADA LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA

Politika privatnosti primjenjue se na sve osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno poput imena, adrese, e-maila, IP adrese, poštanske adrese, medicinske dokumentacije itd.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Prikupljanje, obrada i zaštita privatnosti osobnih podatka temelji se na zakonskoj osnovi osnova obrade. Stomatološka ordinacija KUSTURICA prikuplja osobne podatke koji su nužni u svrhu pružanja medicinskih usluga.

Stomatološka ordinacija KUSTURICA NE prikuplja osobne podatke osim kada nam ih korisnik usluga/pacijent izričito učini dostupnim, primjerice prilikom upisa u registar pacijenata. Davanjem osobnih, medicinskih i srodnih podataka smatra se da je dana dozvola za njihovo korištenje od strane Stomatološke ordinacije KUSTURICA.

Osobni podaci u Stomatološkoj ordinaciji KUSTURICA sakupljaju se samo dobrovoljnim davanjem istih u pismenom formatu, nakon čega se oni ručno unose u elektronski format. Stomatološka ordinacija KUSTURICA je zdravstvena ustanova i kao takva je obavezna čuvati osobne podatke svojih pacijenata.

Stomatološka ordinacija KUSTURICA NE ustupa, mijenja ili trguje prikupljenim osobni podacima. Podaci mogu biti ustupljeni trećim stranama na zahtjev samog korisnika/pacijenta.

Prilikom postupanja s osobnim podacima pridržavamo se svih obaveza propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka i poštujemo sva prava ispitanika u skladu sa zakonom.

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Sakupljeni osobni podaci čuvaju se u fizičkom i/ili elektronskom obliku i zaštićeni su prema postojećim standardima i tehničkim mogućnostima. Svi osobni podaci korisnika usluga u elektronskom obliku čuvaju se na serverima zaštićenim lozinkama i s ograničenim pristupom zaposlenika. Svi fizički podaci čuvaju se u zaključanim prostorijama osiguranim alarmnim uređajima.

WEB STRANICA

Web stranica Stomatološke ordinacije KUSTURICA NE sakuplja osobne podatke posjetioca, s izuzetkom pristanka na kolačiće (Cookies) koji su neophodni za optimalno funkcioniranje web stranice. Upit poslan putem kontaktnog formulara NE sprema osobne podatke, niti ugrožava online sigurnost posjetitelja, upit se jednostavno prosljeđuje na Google mail server od kuda ordinacija prima emailove.

COOKIES / KOLAČIĆI

Naše internet stranice koristi tzv. „kolačiće“. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se pohranjuju na računaru radi ubrzavanja usluge, sistem je internetski standard kojeg koriste brojne web stranice širom svijeta. Sistem je automatski i NE omogućava identifikaciju korisnika. Kolačići mogu biti stalni, koji na računaru korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta, te privremeni koji se pohranjuju samo tokom posjeta stranici. Korisnik u svakom trenutku može izbrisati sve kolačiće sa svog računara u svom web pregledniku.

Pristupom web stranicama Stomatološke ordinacije KUSTURICA web server automatski prikuplja podatke koji uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sistemu itd. Ovi statistički podaci se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

ROK POHRANE

Stomatološka ordinacija KUSTURICA pohranjuje i čuva osobne podatke u zakonskim rokovima.

PRAVO NA PRISTUP I PRAVO NA ZABORAV

U skladu sa zakonskim odredbama svaki korisnik/pacijent ima pravo tražiti uvid u svoje osobne podatke. Radi zaštite istih traženje uvida moguće je samo ako tražitelj predoči osobne identifikacijske dokumente i pismenu molbu. Osobne podatke ne šaljemo na telefonski ili email upit.

Pravo na zaborav (brisanje) moguće je ostvariti na pismeni zahtjev i s predočenjem odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta, tražilac mora potpisati i izjavu kojom se Stomatološka ordinacija KUSTURICA oslobađa svake daljnje odgovornosti. Nakon primanja valjanog zahtjeva svi osobni podaci korisnika brišu se iz svih baza podatka i arhiva, o čemu će korisnik primiti pismenu potvrdu.

Napominjemo da ovako izbrisane podatake NE možemo vratiti, odluka je stoga konačna. Sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja zahtjeva i dalje će ostati pravno valjani.

Čuvanje podataka o liječenju propisano je Zakonom o dentalnoj medicini te se slijedom toga ne može udovoljiti zahtjevu podnijetom prije isteka zakonom propisanog roka.

NAČIN OBRADE PODATAKA

Stomatološka ordinacija KUSTURICA obrađuje podatke isključivo manualno.

SVE DODATNE POJEDINOSTI I INFORMACIJE MOŽETE DOBITI UPITOM NA EMAIL ordinacija.kusturica@gmail.com.

NAPOMINJEMO DA JE SVE PROMJENE, INFORMACIJE I BRISANJA OSOBNIH PODATAKA MOGUĆE ZATRAŽITI SAMO PISANIM PUTEM UZ VALJANU IDENTIFIKACIJU.